Pracownia Rozwoju KALEJDOSKOP prowadzi na terenie Otwocka dwie placówki:

Żłobek KALEJDOSKOP (dla dzieci od 5 m-cy do lat 3) ul. Nałkowskiej 1 ( Kresy)

(więcej informacji w zakładce: Żłobek)

Punkt Przedszkolny KALEJDOSKOP (dla dzieci 2-3 lata) ul. Poniatowskiego 10 (PMDK)

Więcej informacji w poszczególnych zakładkach: