RAMOWY PLAN DNIA

 

 

7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze.

Inicjowanie rozmów z dziećmi.

 

12:30

 

Rozchodzenie się dzieci do domu (abonament do 6 h)

Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

8.00 – 8.30

Powitanie dnia. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

Przygotowanie do śniadania.

14.00 – 14.30

Obiad – zupa.

8.30 – 9.00

Śniadanie.

14.30 – 16.00

Organizowanie warunków do twórczej pracy dziecka. Zabawy ogólnorozwojowe. Wyjście na powietrze ( opcjonalnie)

9.00 – 11.00

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych.

Pobyt na podwórku. Spacery.

16.00

Podwieczorek

11.00 – 11.30

Przygotowanie do obiadu.

 

16.20 – 18.00

Zabawa swobodna.

Rozchodzenie się dzieci.

11.30 – 12.00

Obiad – II danie.