Zespół żłobka

 

Małgorzata Cofała- kierownik

 • koordynator projektów edukacyjnych i szkoleniowych
 • ukończony kurs Ruchu Rozwijającego Sherborne I
 • ukończony certyfikowany kurs Treningu Zastępowania Agresji (ART)
 • uczestniczka III i IV Miedzynarodowej Konferencji Montessori

Odkąd pamiętam społecznie zajmowałam się dziećmi jako instruktorka harcerska. Obecnie jako rodzic angażuję się w działania organizacji pozarzadowych takich jak Fundacja Rodzice Szkole czy pracę Rady Rodziców, bo wiem jak ważna jest obecność rodzica tam, gdzie dziecko spędza dużą część swojego życia. Zakładając żłobek przyświecała mi myśl o stworzeniu miejsca, które będzie w wyjątkowy sposób traktowało dzieci, a także ściśle współpracowało z rodzicami. W pedagogice M.Montessori pociąga mniej jej naturalność i spokój oraz zaufanie jakim obdarzane są dzieci. Dzięki temu rozwijaja się one inaczej niż przy podejściu klasycznym. Pedagogika Marii Montessorii jest dla mnie niesmowitym doświadczeniem, razem z zespołem Żłobka KALEJDOSKOP chcemy, by stało się ono udziałem dzieci w Otwocku.

Barbara Nowakowska- nauczyciel Montessori

 • ukończone studia pedagogiczne oraz szkoła medyczna o kierunku: terapeuta zajęciowy
 • nauczyciel Montessori z 3 letnim doświadczeniem
 • uczestniczka IV Miedzynarodowej Konferencji Montessori

 Z wykształcenia i pasji jestem pedagogiem. Moje doświadczenie zawodowe to praca z najmłodszymi dziećmi od niemowlaka do wieku przedszkolnego. Praca z najmłodszymi daje mi ogromną satysfakcję. Prywatnie jestem spełnioną żoną i mamą 11- letniej Aleksandry i 6- letniego Bartosz. Swoją potrzebę aktywności i pozytywnej zmiany realizuję również działając społecznie na gruncie pedagogicznym w stowarzyszeniu Jablonna Nasz Dom, gdzie organizuję warsztaty dla dzieci. Moja dewiza życiowa to: "Róbmy to co zrobić możemy i róbmy to dobrze"

 

Dorota Zielińska

 • ukończone studia: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z rewalidacją oraz Pedagogika ogólna
 • ukończony kurs Opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami MPIPS
 • animatorka w Businessman Institute w Warszawie
 • wolontariusz na koloniach z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Otwocku i Caritasu Archidiecezji Warszawskiej
W Żłobku Kalejdoskop pracuje niemal od jego powstania. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia. Jestem osobą pogodną i ciepłą, dlatego szybko i łatwo nawiazuję kontakty z dziećmi. Prywatnie jestem mamą 4 letniego Franka i wiem ile dzieci wymagają uwagi i troski.

Małgorzata Babula

 • ukończony kurs Opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami MPIPS
 • doświadczona niania kilku maluszków
 • ponad dwuletnie doświadczenie jako wsparcie wychowawcy w przedszkolu

Jestem mamą dwóch wspaniałych dziewczynek. Całe moje życie to wychowanie oraz opieka nad najmłodszymi. Ważna jest dla mnie również praca na rzecz innych. Angażowałam się w działalność pedagogiczną klubów osiedlowych naszego miasta. Współorganizowałam warsztaty dla rodzin, które miały na celu integracje młodych rodziców i ukazanie atrakcyjnych form pracy z dziećmi( sztuka, teatr)

W wolnych chwilach lubię czytać książki i spędzać czas w gronie najbliższych przyjaciół.

 

x